Enligt Publituris beslutade Airlines for Europe (A4E) den 30 november att vädja till Europeiska unionens beslutsfattare att säkerställa ett balanserat resultat av översynen av direktivet om organiserade resor, som inte stör turismen i Europa.

I ett uttalande säger organisationen som representerar flera europeiska flygbolag att översynen av direktivet om organiserade resor (PTD) bör leda till "en balanserad lagstiftningsakt", efter Europeiska kommissionens förslag, som publicerades den 29 november, och som "introducerar långtgående förändringar som kommer att få konsekvenser för alla leverantörer i Europa".

"Paketresor har ett högt värde, är den säkraste av alla former av resor och erbjuder det bästa konsumentskyddet. Huvudfokus bör ligga på att säkerställa att europeiska paketreseleverantörer förblir konkurrenskraftiga. Varje överdriven reglering av paketresor kommer inte att förbättra konsumentskyddet, utan kommer att leda till högre kostnader för konsumenterna", anser A4E.

Om resultatet inte är balanserat tror organisationen att turister kommer att börja föredra "billigare reseformer som inte erbjuder tillnärmelsevis samma skydd som organiserade resor".

A4E påminner om att med de föreslagna ändringarna kommer de första betalningarna som resenärer gör till paketreseleverantörer att regleras på EU-nivå och begränsas till 25% av det totala paketpriset, såvida det inte finns en motivering för ett högre belopp.

Föreningen anser att "denna nya regel, tillsammans med andra bestämmelser, kommer att göra det svårare och dyrare för leverantörer av paketresor att bedriva sin verksamhet och riskerar att få en negativ inverkan på hela värdekedjan inom turismen, inklusive flygbolagen".