Enligt den text som godkänts av medlemsstaterna - och som ännu inte formellt antagits av EU och Europaparlamentet - får körkortsinnehavare vid 17 års ålder "endast köra om de åtföljs av en person som sitter på sätet bredvid föraren och som kan ge vägledning"

Ledsagaren måste vara minst 24 år gammal och ha haft körkort i fem år eller mer.

Nyregistrerade förare kommer också att ha en period på minst två år med "nolltolerans" för körning under påverkan av alkohol, och sanktioner måste också fastställas i händelse av drogmissbruk.

Medlemsstaterna bör också börja utfärda digitala körkort.

När det gäller ändringar av EU:s regler om trafiksäkerhet föreslår medlemsstaterna att ytterligare tre brott läggs till: underlåtenhet att följa reglerna om tillträdesbegränsningar för fordon, smitning och underlåtenhet att följa de regler som gäller vid järnvägsövergångar.

När det gäller en trafikförseelse som begåtts av en förare i en annan medlemsstat måste både anmälan om trafikförseelse och uppföljningsdokument skickas på det språk som fordonets registreringshandling är utfärdad på.

Om underrättelsen om trafikförseelse och andra uppföljningsdokument däremot skickas på ett språk som mottagaren inte förstår, bör den berörda personen ha rätt att begära uppföljningsdokumenten på ett annat officiellt EU-språk efter eget val, som skiljer sig från det språk som används i fordonets registreringshandling.