12-månaders Euribor, som låg över 4% mellan den 16 juni och 28 november, sjönk idag till 3,728%, 0,057 punkter lägre än på tisdagen. Efter att ha stigit den 29 september till 4,228%, ett nytt maximum sedan november 2008.

Enligt BdP-data för oktober 2023 representerade 12-månaders Euribor 37,8% av stocken av lån för permanent bostadsägande med rörliga räntor. Samma data indikerar att sex- och tremånaders Euribor representerade 35,9% respektive 23,6%.

Inom sex månader föll Euribor-räntan, som var över 4% mellan 14 september och 1 december, idag till 3,950%, 0,003 punkter mindre än under föregående session och mot det maximala sedan november 2008, på 4,143%, registrerat den 18 oktober.

På samma sätt föll tremånaders Euribor idag jämfört med föregående session och noterades också till 3,950%, minus 0,008 punkter, efter att ha stigit den 19 oktober till 4,002%, ett nytt maximum sedan november 2008.

Euribor började stiga mer markant från den 4 februari 2022, efter att Europeiska centralbanken(ECB) medgav att den skulle kunna höja styrräntorna på grund av den ökade inflationen i euroområdet, och trenden förstärktes med Rysslands invasion av Ukraina som började den 24 februari 2022.

Vid det senaste penningpolitiska mötet, den 26 oktober i Aten, behöll ECB referensräntorna oförändrade för första gången sedan den 21 juli 2022, efter 10 höjningar i rad.

ECB:s nästa penningpolitiska möte, som blir det sista i år, äger rum den 14 december.

Euriborräntorna på tre, sex och tolv månader noterade rekordlåga nivåer på -0,605 % den 14 december 2021, -0,554 % respektive -0,518 % den 20 december 2021.

Euribor sätts av genomsnittet av de räntor till vilka en grupp av 19 banker i euroområdet är villiga att låna ut pengar till varandra på interbankmarknaden.