Cirka två tredjedelar av portugiserna (64%) anser att AI är ett användbart verktyg för företagens kreativa arbete, medan 34% är skeptiska till att ersätta mänsklig kreativitet, avslutar studien.

Av de 400 tillfrågade sade 96% att de visste vad AI handlade om, medan 91% trodde att tekniken skulle hjälpa till i en möjlig industriell revolution, säger samma källa.

Marisa Valente citeras av tidningen ECO och säger att olika undersökningar i ämnet visar att 55% av de tillfrågade har en vag uppfattning om vad AI är.

Samma mediehus uppger att portugiserna använder AI i mobiltelefonapplikationer relaterade till vardagen, i synnerhet verktyg som ansiktsigenkänning och bilder, chatbots och produktrekommendationer. Studierna visar också att portugiserna kan tänka sig att använda artificiell intelligens för att bli undersökta av en läkare eller tror att framtiden för utbildning beror på detta verktyg.

Portugiserna pekar ut de största fördelarna med AI som bättre/snabbare tillgång till information och en förbättring av såväl hälsa som säkerhet. Nästan 60 % av de tillfrågade anser också att artificiell intelligens kan vara ett användbart verktyg för att spara tid på vissa vardagliga uppgifter.

Portugiserna är dock medvetna om vissa problem som är förknippade med användningen av artificiell intelligens, t.ex. manipulation av information, användning av data till följd av intrång i privatlivet, samt större lätthet att begå datorbrott.

Även om portugiserna ser positivt på AI, visar ECO att majoriteten av de tillfrågade anser att användningen av verktyget bör regleras, genom att skapa tillsynsorgan, samt större öppenhet när det gäller ursprunget för produkter som tillverkats med hjälp av AI. 37 % av de tillfrågade känner sig hotade av artificiell intelligens.