Arbetet med Portos Metrobus kommer i december att ansluta delarna av avenyerna Boavista och Marechal Gomes da Costa, med början av ingreppen vid Casa da Música och byggandet av stationerna i januari.

Enligt ett meddelande från Metro do Porto, "I december kommer arbetet även att omfatta anslutningsområdet mellan avenyerna Boavista och Marechal Gomes da Costa".

"I Marechal Gomes da Costa fortsätter för närvarande arbetena på den vänstra vägen, i båda riktningarna, från korsningen med Rua João de Barros till korsningarna med gatorna Serralves och Tânger".

"I en senare fas kommer den högra korridoren på denna aveny att ockuperas, också på båda sidor. Detta ingrepp kommer dock att vara enklare att genomföra, eftersom det rör sig om körfält som endast är avsedda för bilar, så färre begränsningar förväntas", enligt Metro do Porto.

Det handlar om byggandet av Metrobus mellan Casa da Música och Praça do Império, ett projekt som påbörjades i slutet av januari i år och som ska avslutas i juli 2024.

Den investering på 66 miljoner euro som ursprungligen planerades för metrobussen finansieras helt av planen för återhämtning och resiliens (PRR), och de återstående 10 miljonerna kan också finansieras av PRR, miljöfonden eller statsbudgeten.

Stationerna Casa da Música, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros och Império är planerade för den första tjänsten, och i avsnittet fram till Matosinhos Antunes Guimarães, Garcia de Orta, Nevogilde, Castelo do Queijo och Praça läggs till. Cidade do Salvador (Anémona).