Enligt ECO, med knappt ett år kvar till nästa val till Europaparlamentet, är 52% av de portugisiska medborgarna intresserade av att delta och i resultatet av omröstningen för att välja nästa konfiguration av Europaparlamentet (EP), enligt Eurobarometer.

Enligt den statistikinsamling som genomförts ökade antalet portugiser som är intresserade av EU-valet med 9 % jämfört med Eurobarometern i mars i år. 47 % av de tillfrågade är dock inte alls intresserade av valet som äger rum mellan den 6 och 9 juni i de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU).

På EU-nivå är 57 procent av de tillfrågade medborgarna intresserade av EU-valet och 43 procent vill inte veta något om detta val.

Av de tillfrågade nationella medborgarna är 62 % av befolkningen mellan 15 och 24 år inte intresserade av valet till Europaparlamentet, i motsats till åldersgruppen mellan 25 och 39 år, där 58 % vill delta och veta resultatet av valet. Procentandelarna är liknande för medborgare som tillfrågats mellan 40 och 54 år och äldre (54% är intresserade).

Om man ser till det politiska spektrumet är 61% och 60% av mitten- respektive högerväljarna intresserade av valet, och 55% av vänsterväljarna i Portugal är intresserade av den enda samtidiga omröstningen i alla EU-länder.

Om valet skulle äga rum inom en vecka i Portugal, skulle 57% av de tillfrågade medge att de skulle rösta, 15% skulle överväga det och 23% skulle inte göra det alls. Endast 5% av de tillfrågade valde att inte svara.

I denna parameter är skillnaden mot den europeiska procentandelen större, med 68 procent av de tillfrågade som medger att de skulle rösta om valet var nästa vecka, 14 procent skulle överväga det och 16 procent skulle lägga den hypotesen åt sidan.

I Portugal är det åldersgrupperna mellan 25 och 39 år och över 55 år som skulle erkänna att de skulle rösta inom en vecka om de kunde. Antalet portugiser som vill rösta i syfte att stödja ett politiskt parti ökade dock med 9 procentenheter (43 %), 34 % anser att det är deras roll som europeiska medborgare och har för vana att rösta i alla val.

Denna Eurobarometer genomfördes mellan den 28 september och den 15 oktober i Portugal och 1 030 portugisiska medborgare intervjuades personligen (av totalt 26 523 européer), i åldern över 15 år. Antalet portugiser som valdes ut för att delta i undersökningen baserades på befolkningsstorleken i varje medlemsstat.