Passagerartrafiken i Portugal fortsatte att växa under sommaren 2023. De nationella flygplatserna hanterade 20,9 miljoner passagerare mellan juli och september i år, 13,1 procent fler än under samma period förra året. Även tågtrafiken ökade med 19,1 procent till 53,2 miljoner passagerare jämfört med samma period föregående år.

Enligt statistik över transportaktiviteter räknades 20,9 miljoner passagerare på flygplatser mellan juli och september, vilket motsvarar en tillväxt på 13,1 procent jämfört med samma period 2022 (+14,9 procent under andra kvartalet och +11,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2019), sade National Statistics Institute (INE) i onsdags (6 december). Med andra ord fortsatte flygpassagerartransporterna att växa, men mindre intensivt än under föregående kvartal.

När det gäller tåg reste "53,2 miljoner passagerare med tåg under tredje kvartalet, 19,1 procent mer än under samma period 2022. Det är en ökning med 12,8 procent jämfört med andra kvartalet 2023 och 15,3 procent jämfört med kvartalet 2019, före pandemin.

Tunnelbanan transporterade 63,7 miljoner passagerare under den perioden, en ökning med 16,2 procent jämfört med föregående år (den hade ökat med 18 procent under andra kvartalet) och en minskning med 1,8 procent jämfört med samma kvartal 2019. INE drar därför slutsatsen att "järnvägstransporterna stimulerades av ökningen av förortstrafiken".