I rapporten beskrivs att "mer än hälften av portugiserna visar ett växande missnöje med kostnaderna för och tillgängligheten till banktjänster", främst med avseende på "höga underhållsavgifter" och "begränsningar av öppettider", enligt ett pressmeddelande som citeras av samma källa.

"Värdet av provisioner som tillämpas på löpande konton har varit en viktig faktor i förhållandet mellan portugiser och de bankenheter de arbetar med, med mer än 61% av de svarande som anser att de underhållsprovisioner de betalar är för höga", avslutade de.

Nästan hälften av de tillfrågade säger att de betalar upp till 60 euro per år i bankavgifter, medan 26 % säger att de betalar mellan 60 och 120 euro. I sin tur spenderar 2% av de svarande mer än 120 euro per år på bankavgifter, som används för att underhålla kontot. Endast 22% av deltagarna säger att de inte betalar provisioner, medan 3% inte vet hur mycket de betalar, avslöjar samma källa.

João Guerra, VD för Nickel i Portugal, anser att bankavgifter är "ett återkommande problem i den nationella finanssektorn".