Strategin presenteras som "en av pelarna" i Frankrikes "miljöplanering" och är uppbyggd kring fyra huvudteman (minska trycket på den biologiska mångfalden, återställa, mobilisera intressenter och stärka resurserna), uppdelade i 40 åtgärder och 200 insatser.