Enligt Sul Informação kan ansökningar lämnas in via en specifik ansökan fram till den 20 december, som kräver den sökandes identitetshandlingar, handlingar som bevisar den sökandes legitimitet, en kopia av beviset på kommunikation av hyresavtalet (modell 2 - stämpelskatt) som tillhandahålls på finansportalen och en kopia av det senaste inkomstkvittot, tillhandahålls på finansportalen, eller en kopia av det senaste inkomstkvittot utfärdat för det år då den avsedda skatteförmånen.

Blanketten finns här (Rättigheter och medborgarskap & Avgifter och priser & Begäran om IMI-reduktion - DIV064).

I ett meddelande påminner Tavira kommun om att inlämning via e-post kräver användning av den kvalificerade elektroniska signaturen för medborgarkortet Digital Mobile Key eller kvalificerat certifikat.

Alternativt kan ansökan lämnas till Balcão Único (avdelningen för avgifter och licenser), på bottenvåningen i Paços do Concelho-byggnaden, måndag till fredag, mellan kl. 9.00 och 16.00.