Jürgen Knauer från Hawkesbury Institute for the Environment i Sidney sade att de flesta befintliga modeller "ignorerade de tre kritiska fysiologiska mekanismerna i samband med fotosyntes och att hans teams komplexa modellering "prognostiserade starkare ökningar av vegetationens kolintag globalt".