Ett encentsmynt som präglades i Tyskland 2002 kan köpas för 50 000 euro på grund av sina unika egenskaper, designade av Rolf Lederbogen.

På myntets baksida finns en ek, en av de mest betydelsefulla symbolerna i tysk historia och kultur. Trädet representerar staten som skyddar medborgarna, medan dess stam visar landets styrka och stabilitet.

Enligt ExecutiveDIGEST blir myntet unikt på grund av det material som används. Det stål som används för att prägla 1-centsmynten skiljer sig från alla andra mynt som präglades under samma period, vilket ger dem en annan färg.

Om du hittar myntet i din plånbok bör du tänka på att innan du tar det till någon auktion måste myntet utvärderas ordentligt av en numismatisk specialist för att fastställa myntets verkliga värde.