Azorerna är den första skärgårdsregionen i världen som certifierats som en hållbar turistdestination och har uppnått "Silver Level IV", vilket stärker ledarskapet när det gäller hållbar turism.

Enligt ett meddelande från den regionala sekreteraren för turism, mobilitet och infrastruktur i den azoriska regeringen tilldelades certifieringen på grund av "regionens svar på kriterierna från "Global Sustainable Tourism Council", en internationell ackreditering för certifiering av hållbar turism."

I oktober utvärderade oberoende revisorer från "EarthCheck" flera infrastrukturer på olika öar i Azorerna och resultatet var "att flytta upp ytterligare en nivå i certifieringsprocessen", enligt en not som publicerades på den officiella webbplatsen för Azorernas verkställande organ.

Azorernas regering uppgav att de regler som antagits av "EarthCheck" föreskriver en evolutionär certifieringsprocess som innebär att man gradvis uppnår fyra nivåer (silver, guld, platina och "master") och att "regionens nästa stora mål är att nå "guldnivån", redan 2024.

Den regionala sekreteraren för turism, mobilitet och infrastruktur, Berta Cabral, anser att klassificeringen "stärker Azorernas position och ledarskap när det gäller hållbar turism."

"Att uppnå "guldnivån" är inte ett mål som är förknippat med det ytliga i att visa upp sigillet, utan ett kritiskt mål på grund av dess symbolik, exemplets makt och den effekt det kommer att ha när det gäller hållbarhet."

Att uppnå detta mål för Berta Cabral, "kommer att vara det formella erkännandet av regionens dagliga engagemang", i de ekonomiska, miljömässiga och kulturella aspekterna.

"Vi tar oss an detta uppdrag med stort engagemang och entusiasm, med hänsyn till att hållbarhet inte är ett medel för att nå ett mål, utan en process för kontinuerlig och systematisk förbättring, som måste praktiseras varje dag", tillade hon.

Berta Cabral betonade den avgörande roll som hållbarhet spelar i den nya versionen av Azorernas strategiska turism- och marknadsföringsplan (PEMTA) och framför allt "i utvecklingen av sektorns hela värde".

"Hållbarhet är den centrala pelaren i turismutvecklingen, där fyra grundläggande strategiska mål utgår från: att internationellt etablera Azorerna som ett hållbart turistmål, minska säsongsvariationerna och fördela turistströmmarna, höja kvaliteten, standarderna och skapa mer värde samt öka medvetenheten bland konsumenterna."

Ett annat av de instrument som styr utvecklingen av turistsektorn, Azorernas hållbarhetsbok, presenteras som "ett åtagande för principer och praxis som definierar prestationen och bidraget från de organisationer som ska uppnå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030".