"Teamet syftar till att ge nya svar på de begränsningar som finns när det gäller tillgång till behandlingar för detta hälsoproblem", säger UC i ett pressmeddelande som skickades till Lusa News Agency den 7 december.


Projektet har titeln "REPAIR - Repair and Recovery in Ischemic Stroke: New Cell Therapy Strategies", stöds projektet av stiftelsen "la Caixa", inom ramen för tävlingen "Promove", och genomförs i samarbete med BPI och i partnerskap med stiftelsen för vetenskap och teknik (FCT).


Forskningsarbetet kommer att pågå under tre år och innebär att den akademiska världen och industrin går samman för att använda cellterapi och dess modellering genom exponering för en hypoxisk atmosfär, dvs. syrehalter som är lägre än de som normalt tillämpas i laboratorieförhållanden, förklarade Bruno Manadas, forskare vid UC Centre for Neuroscience and Cell Biology (CNC-UC).


Ischemisk stroke uppstår när blodflödet till hjärnan minskar eller avbryts, vilket påverkar hjärncellerna, som slutar fungera normalt på grund av brist på syre och näringsämnen.


Den nya behandlingen, som utvecklats av REPAIR-teamet, består i att administrera mesenkymala stamceller från navelsträngen, eller deras sekretom, i den postakuta fasen av ischemisk stroke, dvs. fasen efter den kritiska perioden, då behandlingen bör sättas in.


Enligt UC har dessa metoder visat sig ha stor terapeutisk potential vid flera allvarliga sjukdomar.


I fallet med ischemisk stroke kan de vara avgörande, betonade Bruno Manadas.


I REPAIR-projektgruppen ingår även CNC-UC-forskaren och föreläsaren Carlos Duarte från UC Faculty of Science and Technology, föreläsaren och forskaren Graça Baltazar från UBI samt Crioestaminals forsknings- och utvecklingschef Carla Cardoso.


Ignacio Lizasoain, chef för den neurovaskulära forskningsenheten vid Complutense University of Madrid, har också medverkat i detta arbete.