Den helige Peter Faber var en berömd missionär från Jesu sällskap och den helige Ignatius följeslagare. När han reste genom sitt födelsestift i Savoyen fick han otaliga tröstmeddelanden från skyddsänglarna i flera församlingar. Vid upprepade tillfällen fick han de mest påtagliga bevisen på deras beskydd. Ibland skyddade dessa heliga änglar honom från kättarnas raseri.

Credits: PA; Författare: PA;

Slutligen skyddar de var och en av oss. "Varje människa har en skyddsängel som är utsedd att upplysa, försvara och vägleda henne under hela hennes jordiska liv. Peter tillbringade mycket tid på resande fot. Genom Spanien och Tyskland. Han tillbringade tid i Portugal vid den kungliga domstolen i Lissabon och bidrog till att etablera Jesu sällskap i det landet. Han blev utmattad av sitt ständiga resande och blev sjuk när han reste från Spanien till Rom för att delta i konciliet i Trient. Han dog i Rom kort efter ankomsten. Han helgonförklarades av påven Franciskus den 17 december 2013.