Vid en ceremoni som leddes av statssekreteraren för intern administration, Isabel Oneto, har kommunerna Silves och VRSA genom interadministrativa kontrakt gett mark till ministeriet för intern administration för byggandet av två nya polisstationer.


Vice borgmästaren i Silves sade att hon var "mycket glad över att underteckna detta inter-administrativa kontrakt. Det är det första steget mot det som behöver göras".


Álvaro Araújo, borgmästare i Vila Real de Santo António, betonade att "detta är en mycket speciell dag för kommunen. Jag vill rikta ett särskilt tack till statssekreteraren och skicka en mycket speciell hälsning till inrikesministern."


"Polisstationen kommer att skapa bättre arbetsförhållanden för de GNR-tjänstemän som utför ett mycket viktigt uppdrag för att garantera säkerheten för invånarna och de som besöker oss", tillade borgmästaren.