"Upphandlingsförfarandet för leverans, installation och licensiering av fyra produktionsenheter för självkonsumtion (UPAC) tillsammans med pumpstationer i det primära nätverket i Alqueva Multi-Purpose Enterprise (EFMA) har redan inletts av EDIA", säger jordbruks- och livsmedelsministeriet i en not som skickats till Lusa.

Enligt ledningen kommer detta att bli det största flytande solcellsprojektet i Europa, med en beräknad produktion på 90 gigawattimmar (GWh)/år.

Anbudets grundpris är 45 miljoner euro.

Totalt skulle den energi som produceras av dessa solcellsanläggningar räcka till att försörja 2/3 av befolkningen i Baixo Alentejo.

EFMA har redan nio solcellsanläggningar i drift.

Energin kommer att produceras av solcellspaneler som installeras på flytande strukturer och som sedan leds till pumpstationer.

Anläggningarna kommer att uppta en yta på cirka 42 hektar på vattnet.

Man beräknar att det kommer att behövas cirka 100 000 solcellspaneler, vilket gör att man undviker utsläpp av 30 000 ton CO2 (koldioxid) per år.