Rapporten är ett initiativ från det portugisiska lungmedicinska sällskapet(SPP) och den portugisiska föreningen för allmän- och familjemedicin(APMGF), som sedan 2009 har ägnat sig åt att i realtid övervaka influensavaccinationsgraden i prioriterade grupper, och visar att 73,4 procent av portugiserna som är 65 år eller äldre redan har vaccinerats mot influensa, en täckningsgrad som sjunker till 59,7 procent om befolkningen som är 60 år eller äldre tas med i beräkningen.

Uppgifter från den tredje omgången av Vacinometer visar också att täckningsgraden är över 70% bland kroniskt sjuka patienter, med 79,8% av patienter med diabetes vaccinerade och 71,6% av personer med hjärt-kärlsjukdom vaccinerade.

Om endast åldersgruppen mellan 60 och 64 år beaktas är vaccinationstäckningen 38,3 procent.

Bland vårdpersonal är det totala antalet vaccinerade personer mindre än hälften, med en täckningsgrad på 43,9% bland dem som har direktkontakt med patienter.

Regionalt kommer 91,7 procent av den vaccinerade befolkningen som är 65 år eller äldre från den autonoma regionen Madeira, 89,1 procent från Alentejo, 78,5 procent från norra regionen, 73,5 procent från Lissabons storstadsområde, 71,6 procent från Algarve, 62,5 procent från den centrala regionen och 50,0 procent från den autonoma regionen Azorerna.

Rapporten visar att 40,2% av de vaccinerade gjorde det på medicinsk rekommendation, 29,3% på eget initiativ, 20% på arbetsplatsens initiativ, 5,8% för att de ingår i riskgrupper och 3,9% för att de fick ett meddelande från den nationella hälsovårdsmyndigheten om schemaläggning.

Enligt de insamlade uppgifterna är det fortfarande 34% av kroniskt sjuka patienter som avser att vaccinera sig denna influensasäsong och cirka 25% av personer i åldern 65 år eller äldre har samma avsikt.

Vacinometern påpekar också att när det gäller samtidig administrering av influensavaccinet och covid-19-vaccinet valde "77,5 % av de vaccinerade personer som tillhör de rekommenderade grupperna samtidig administrering".

Bland dem som valde samadministrering gjorde 78,4 % det för att de kände sig säkrare och 13,8 % gjorde det på medicinsk rekommendation.