"Lönerna i Portugal idag är också på de högsta nivåerna som någonsin har betalats", sade Mário Centeno, vid presentationen av oktober Economic Bulletin, på Money Museum, i Lissabon.

Chefen för den portugisiska centralbanken betonade att i likhet med vad som händer i Europa och de största ekonomierna i världen har arbetsmarknaden i Portugal varit motståndskraftig.

"Sysselsättningen i Portugal är på de högsta nivåerna som registrerats i landet", sade han.

Enligt Mário Centeno lyckades reallönerna som helhet återhämta sig trots inflationsprocessen.

Bank of Portugal förutspår, i Economic Bulletin, att marknaden kommer att fortsätta att presentera en gynnsam situation, trots den nära stabiliseringen av sysselsättningen och förväntar sig "en ökning av reallönerna".

Centralbanken förutspår en arbetslöshet på 6,5 % i år, 7,1 % 2024 och 7,3 % 2025.