I floden Min, som rinner förbi Jiangkou, har man under vattnet hittat berggångar där många av artefakterna från Zhang Xianzhongs skattflotta gömdes.