År 88 e.Kr. blev den helige Clemens I den fjärde påven. Hans regeringstid varade fram till 97 e.Kr. Även om vi har få fakta om Clemens, vet vi att han skrev ett mycket viktigt brev till kyrkan i Korint.

Staden Korint i Grekland hade en stor kristen befolkning, men den hade också ett antal problem. En grupp människor i Korint vägrade att följa den legitima kyrkliga auktoriteten där. De bröt sig loss från huvudgruppen av troende. Clemens, som var kyrkans herde, skrev till folket och förklarade myndigheternas roll och folkets roll, och uppmuntrade till fred och harmoni. Brevet var så kraftfullt och tydligt att det på vissa platser i den tidiga kyrkan rankades bredvid de accepterade böckerna i den heliga skrift. Det är ett av de tidigaste kristna dokument vi har.

Credits: PA; Författare: PA;

Clemens är beskyddare av marmorarbetare, stenhuggare och sjömän. En berättelse om honom handlar om hur han fick en mirakulös vattenkälla att rinna för några fångar som han arbetade med. En annan berättelse säger att ett ankare var bundet runt hans hals och att han drunknade. Från dessa berättelser kom källan och ankaret som symboler för Clement.