Utländska dotterbolag sysselsatte cirka 639 000 personer 2022, vilket motsvarar 18,4 % av den totala sysselsättningen i icke-finansiella företag, enligt definitiva uppgifter från "Globalisation Statistics - Branches of Foreign Companies", 2022, som utarbetats av INE.

I genomsnitt sysselsatte varje filial cirka 61 personer under 2022, en siffra som är "mycket högre" än för nationella företag (cirka sex personer).

INE anger också att mellan 2020 och 2022 växte vikten av personer som arbetar i filialer till utländska företag jämfört med det totala antalet företag med 0,6 procentenheter (p.p.), vilket registrerar en ökning med cirka 68 tusen personer som arbetar i utländska filialer.

När det gäller bruttoförädlingsvärdet (GVA) för utländska dotterbolag i Portugal ökade det med 19,9% 2022, jämfört med en ökning med 17,4% föregående år, vilket i nominella termer motsvarar totalt 34 000 miljoner euro.