"Det kommer att krävas justeringar av försäljningspriserna för att mildra kostnadsökningarna för produktionsfaktorerna", sade Helder Pires, ordförande för ACIP:s tillsynsråd, utan att specificera några siffror.

Förutom råvarupriserna har lönekostnaderna straffat sektorn, vilket också tyder på svårigheter att anställa arbetskraft.

Trots att man noterar att aggregerade uppgifter om sektorn ännu inte är tillgängliga, indikerade föreningen att det i år fanns en "liten tillväxt" i försäljningen av bagerier och konditorivaror, vilket motiverades av prisökningen.

För den här julen förväntar sig ACIP en försäljning i liknande kvantiteter som 2022, med "likvärdig eller till och med högre" omsättning.

ACIP grundades 1975 i Coimbra och är landets mest representativa branschorganisation inom bageri- och konditorisektorn, och stöder socioekonomiska projekt och initiativ.