En vuxen späckhuggare på cirka 7 meter observerades på fredagen den 22:a söder om Bugio, i Oeiras.

Besättningen på det fartyg som såg späckhuggaren larmade via VHF-radio Institute for the Conservation of Nature and Forests (ICNF) och Lisbon Maritime Search and Rescue Coordination Center (MRCC).

Även om denna späckhuggare ännu inte har identifierats är detta av enorm betydelse för marinbiologer och forskningsgrupper för marin biologisk mångfald, enligt Sidónio Pais, en marinbiolog, som talade med Notícias ao Minuto.

Denna art har haft interaktioner med fartyg, "främst segelbåtar, och orsakat mycket stora skador och riskerat livet för sjömän."

Trots att den är ett toppredator är den också starkt hotad och riskerar att utrotas. Biologen, ägare av SeaEO Tours - Sea & Estuary Odyssey, varnar för att den största dödsorsaken för späckhuggare utan tvekan är närvaron av människor, "eftersom den iberiska populationen främst livnär sig på tonfisk, en art som är målet för fiske särskilt i södra Portugal och vid ingången till Medelhavet".