Dessutom "kan det vara ett varningstecken på att en anställd har många uppgifter och behöver hjälp med att prioritera och balansera sin tid", visar en studie.

Yrkesverksamma har registrerat lägre produktivitet när de arbetar efter arbetstid, i enlighet med Slack Workforce Index, en studie som utvecklats genom en undersökning av mer än 10.000 kontorsarbetare runt om i världen.

"Sambandet mellan att arbeta efter arbetstid och minskad produktivitet är överraskande, med en minskad produktivitet på 20 procent för alla som fortsätter att arbeta efter arbetsdagens slut".

Studien visar att "i årtionden har övertid på kontoret setts som ett tecken på hårt arbete och produktivitet, till och med nästan som en hedersbetygelse", men "den senaste Slack-studien visar motsatsen och konstaterar att trots denna långvariga uppfattning är arbete efter arbetstid oftare förknippat med lägre nivåer av produktivitet".

"Slacks senaste Workforce Index visar att skillnaden i produktivitet beror på om arbetstagarna stannar uppe sent på kvällen (eller tidigt på morgonen). Ungefär två av fem tjänstemän (37 procent) loggar in utanför företagets standardtider minst en gång i veckan, och mer än hälften (54 procent) av dessa säger att det är för att de känner sig tvingade att göra det och inte för att de vill", tillägger man.