För ordföranden för Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, som organiserar mässan, spelar den "en avgörande roll för att inspirera till läslust, särskilt bland yngre människor".

"Genom att fira litteraturen skapar vi möjligheter för nya generationer att bli förälskade i berättelser, utveckla sin fantasi och bygga en kulturellt rikare framtid", tillägger Pedro Sobral.

I år uttrycktes en önskan om att utöka mässans omkrets till 2024, för att tillmötesgå medlemmarnas önskemål om fler paviljonger.

"Vi undersöker tillsammans med staden Lissabon denna tillväxt, som skulle kunna uppgå till tjugo eller trettio i fler paviljonger", sade Pedro Sobral.

Sobral konstaterade att det under den 93:e upplagan av evenemanget var "fler människor som köpte böcker".

"Många ungdomar gick inte på promenad, utan letade efter en viss typ av bok och vissa författare. Det andra fenomenet är att det är mer än en mässa, utan en stor bokfestival som lockar många av dem som inte läser", förklarade Sobral.