Denna sällsynta form av cancer har visat sig vara resistent mot både konventionella behandlingar och immunterapibehandlingar, men företagets nya version av en befintlig behandling, i samarbete med City of Hope USA, har visat sig vara mycket lovande.