Enligt den text som godkänts av medlemsstaterna - fortfarande föremål för formellt godkännande av EU och Europaparlamentet - får förare som är 17 år endast köra i närvaro av en person i det främre passagerarsätet, som måste kunna ge vägledning under körningen.

Den medföljande personen måste vara minst 24 år gammal och ha haft körkort i minst fem år.

Nya förare har en "nolltoleransperiod" för alkoholkonsumtion under minst två år, och är föremål för sanktioner vid drogmissbruk.

Dessutom kommer medlemsstaterna att utfärda digitala körkort.