Enligt INE uppgick förändringstakten på årsbasis till 5,6% (8,2% i oktober).

Det bör noteras att antalet bankbedömningar var cirka 29,3 tusen, vilket motsvarar en ökning med 8,9% jämfört med föregående period och en ökning med 14,5% från år till år.

Alentejo visade den mest betydande ökningen jämfört med föregående månad (0,8%) och Algarve hade den största minskningen (-2,1%).

Jämfört med november 2022 ökade medianvärdet för bedömningar med 5,6%, med den mest intensiva variationen i den autonoma regionen Madeira (17,0%) och den lägsta i Algarve (2,8%).