"Som en del av godkännandet av Portugal och dess aktörer att exportera färskt fjäderfäkött till Israel, bjuder DGAV in alla intresserade aktörer".

Fram till den 19 januari måste aktörer som vill göra det möjligt för sina anläggningar att exportera till denna marknad meddela detta till respektive regional DGAV-tjänst.

De processer som kommer att genomföras under denna första fas kan komma att omprövas "efter det att den politiska situationen i Israel har normaliserats".

DGAV är en central avdelning inom den direkta statsförvaltningen med administrativ självständighet.