"NRP Figueira da Foz har slutfört övervakningen av det ryska vetenskapliga forskningsfartyget 'Akademik Keldysh', som började den 25 december. Marinfartyget lämnade Ponta Delgada på juldagen för att följa med och övervaka det ryska vetenskapliga forskningsfartyget ", läser ett uttalande från marinen.

Enligt marinen har fartyget en garnison på 36 soldater och leds av kaptenlöjtnant Pereira Eusébio, och är på uppdrag i Azorernas maritima zon, "där det kommer att vara fram till mitten av februari 2024".

Marinen kommer att fortsätta "övervaka och följa passagen av denna typ av fartyg, genomföra en permanent patrullering av maritima utrymmen under nationell suveränitet eller jurisdiktion för att säkerställa att ingen skadlig verksamhet utförs för landet och för att främja och skydda Portugals intressen till sjöss".

Den portugisiska flottan har sedan början av året åtföljt flera ryska fartyg när de passerat utanför den nationella kusten.

Dessa uppdrag har blivit vanligare sedan kriget i Ukraina inleddes den 24 februari 2022.