Det blåsiga vädret på Irland gav ett rekordstort bidrag till det irländska elnätet med 4,62 gigawatt den 6 december, vid midnatt hade 71 procent av all el under dagen producerats med vindkraft.