Den naturliga gåtan kommer att ge dig en ny känsla av förundran, eftersom det är en marklevande fågel som flyger och gör alla sina läten i spinifexbuskar efter mörkrets inbrott.