Portugisiska väljare "kan rösta på resande fot i alla vallokaler som är etablerade på det nationella territoriet eller utomlands", för valet till Europaparlamentet. Dessa kommer att äga rum 2024 och mellan den 6 och 9 juni, enligt ett lagdekret som publicerats i Diário da República.

Denna nyhet kommer sju månader efter det att regeringen meddelade att väljarna kommer att kunna rösta i nästa val till Europaparlamentet i alla vallokaler i landet, oavsett i vilken kommun de är registrerade, för att underlätta röstningen och därmed minska antalet nedlagda röster.

I Portugal kommer vallokalerna att öppnas för röstning från kl. 8.00, enligt diplomet.

Kuvert med förhandsröster om rörlighet och med förhandsröster från sjukhuspatienter och fångar "förvaras av borgmästaren på den plats där väljaren röstade". Samtidigt förvaras kuvert med förtidsröster från personer som fördrivits utomlands "hos den person som ansvarar för posten eller den konsulära avdelningen på den plats där väljaren röstade".

Valet till Europaparlamentet äger rum vart femte år. Efter valet röstar parlamentet för att välja den nya ordföranden för Europeiska kommissionen, en post som för närvarande innehas av Ursula von der Leyen.