Men med hänsyn till justeringar av inflationen under de senaste åren bör den genomsnittliga ökningen vara högre, i storleksordningen 8,5%, beräknar samma enhet.

När det gäller stigande tariffer korrigerade ERSAR inflationstakten (uppskattad kontra real) för 2022 och 2023, vilket resulterade i en genomsnittlig procentuell ökning för 2024 på 8,5%. Vissa av de enheter som hanterar försörjning och sanitet kommer dock endast att tillämpa ökningar till den inflationstakt som rekommenderas av ERSAR för 2024, på 3,3%, förklarar tillsynsmyndigheten i uttalanden till ECO/Capital Verde.