Sedan början av den säsongsbaserade vaccinationskampanjen har 1 797 328 personer vaccinerats med boostern mot covid-19 och 2 266 010 personer mot influensa.

Av de vacciner som administrerades för Covid-19 gavs de flesta på apotek, mer än 1,2 miljoner vacciner. Både på apotek och i National Health Service(SNS), under den senaste veckan, var det en ökning med 12 procent i vaccination.

När det gäller influensavacciner administrerades de flesta också på apotek, 1 603 398 jämfört med 662 202 i SNS. Om man räknar med båda platserna var det en ökning av vaccinationen med mer än 29 procent.

När det gäller antalet vacciner per åldersgrupp visar data från DGS, i samarbete med Direção Executiva do Servoço Nacional de Saúde(DE-SNS), att vaccinationstäckningen är högre i samband med influensa. Av det totala antalet personer som är 60 år eller äldre når vaccinationstäckningen 61,87 procent, medan den i förhållande till Covid-19 är 52,35 procent.