Forskarna avslöjade ett nästan okrossbart ämne som skulle kunna konkurrera med diamanten som det hårdaste materialet på jorden, kolnitrider.