Hongkongs ostron filtrerar mer vatten från föroreningar än någon annan art. Om de sköts kan de ostron som utgör revet rena 200 liter vatten per dag.