Saigaantilopens status på IUCN:s rödlista har ändrats från akut hotad till nära hotad. Nedlistningen återspeglar en anmärkningsvärd återhämtning i antalet saigaantiloper, särskilt i Kazakstan, där populationerna har ökat från 48 000 år 2005 till över 1,9 miljoner.