Enligt uppgifter från Lusa-byrån, mellan januari 2016 och december förra året, var den månad som registrerade det lägsta antalet användare utan husläkare september 2019 (641 228), medan det högsta antalet uppnåddes i maj 2023 ( 1 757 747).

Mellan det lägsta antalet i september 2019 och det högsta antalet i maj 2023 ökade antalet användare utan denna specialist med 174%.

Å andra sidan gick antalet registrerade användare inom primärvården från 10 574 055 i januari 2023 till 10 570 863 i december, en minskning med 3 192 registrerade användare.

Mellan juni 2020 och juni 2023 var ökningen av antalet abonnenter konstant, från 10 267 818 till 10 622 877, vilket motsvarar 3,4% fler användare.