"Under 2022 hade vi ett rekordår för företagsinvesteringar i vårt land och under första halvåret 2023 låg vi redan över första halvåret 2022. Och därför bör vi förmodligen under 2023 sätta ett nytt maximum för företagsinvesteringar i vårt land", sade António Costa.

I sitt tal redogjorde Costa för den utveckling som den portugisiska ekonomin har genomgått under de senaste åren och registrerade en ökning av "stocken" av utländska direktinvesteringar med 40 % sedan 2015.

Den avgående premiärministern betonade också att exporten för första gången i landets historia utgjorde mer än 50 % av BNP och hävdade att detta är resultatet av förmågan att hitta marknader, men också att det som landet producerar idag har större värde än det som traditionellt producerades.