Regeringens diplom innehåller ändringar i förordningen om utlänningslagen, som anpassar den till omstruktureringen av utrikes- och gränstjänsten(SEF) och "fortsätter att modernisera och förenkla administrativa förfaranden" så att "de processer som rör utländska medborgares vistelse på nationellt territorium kan genomföras i rätt tid och med ökade säkerhetskrav", säger byrån för integration, migration och asyl(AIMA).

AIMA anger att dessa förändringar är "antagandet av institutionens portal för digitala tjänster", som snart kommer att lanseras genom "ansökningar om uppehållstillstånd för familjeåterförening".

"Under dagarna efter ikraftträdandet av detta normativa instrument kommer det att finnas nyheter i denna fråga", säger institutionen, som slog samman en del av funktionerna i den utdöda SEF och High Commission for Migrations(ACM).

AIMA skapades den 29 oktober 2023 och har hittills ärvt 347 000 ärenden och prioriteringen är att före årets slut reglera ärenden som rör familjeåterförening, något som inte uppnåddes.

"Vi vill att den nya byrån för integration, migration och asyl ska ha ett nytt paradigm som fokuserar på digitalisering, större effektivitet och fler mänskliga resurser", säger Ana Catarina Mendes och betonar att målet är "inte bara att förbättra den tekniska servicen, utan också att lättare kunna svara på medborgarnas behov".

"Frågor om familjeåterförening är absolut nödvändiga", betonade ministern.

Under det första kvartalet 2024 var det planerat att tillsammans med kommuner och lokala stödkontor för invandrare lansera åtgärder för att lösa pågående processer och avsätta mer resurser för att lösa befintliga fall.