Allmänläkare kommer att erbjuda nyblivna mödrar i England mer stöd för psykisk hälsa enligt NHS vägledning som syftar till att hantera postnatal depression, PTSD och andra psykiska förändringar, allmänläkare kommer också att kunna hänvisa kvinnor till specialistteam för psykisk hälsa hos mödrar. Vägledningen, som tagits fram i samarbete med Royal College of General Practitioners, omfattar även fysisk återhämtning, amning och stöd för familjeplanering.