Vindkraft är en viktig pusselbit för att minska koldioxidutsläppen i elnätet. De gigantiska konstruktionerna bygger dock vanligtvis på koldioxidintensiva material som stål. Det svenska nystartade företaget Modvion kanaliserar Scandi-design för att bekämpa detta problem och skapa "netto noll vindkraft" genom att uppföra trätorn.