Generaldirektoratet för hälsa (DGS) uppger att den säsongsbetonade höst-vinter 2023-2024-vaccinationen mot Covid-19 kommer att utvidgas till befolkningen mellan 18 och 59 år och influensavaccination till personer i åldern 50 till 59 år.

DGS-regeln, som träder i kraft på måndag, kommer vid en tidpunkt då det finns intensiv influensaaktivitet och ett överskott av allmän veckodödlighet av alla orsaker.

DGS indikerar också att utvidgningen av gratis säsongsvaccination också är relaterad till den nuvarande tillgången på vacciner.

Hittills rekommenderas influensa och covid-19-vaccin för personer som är 60 år och äldre.

Enligt generaldirektoratet för hälsa föregicks denna utvidgning av de grupper som är berättigade till vaccination av en utvärdering av den tekniska kommittén för säsongsvaccination.

"Utvidgningen av influensavaccinationen genomförs i enlighet med tillgängliga doser, med prioritering av äldre personer. Utvidgningen till andra åldersgrupper kommer att övervägas under de kommande veckorna, med hänsyn till tillgången på vacciner, och så länge som målet att uppnå bästa möjliga vaccinationstäckning i den berättigade befolkningen upprätthålls", säger DGS.

Organisationen betonar att främjandet av vaccination för personer som är 60 år eller äldre, och för personer med komorbiditet och vårdpersonal, fortfarande är en prioritet.

Vaccination finns tillgänglig på cirka 3 500 vaccinationsställen, cirka 2 500 apotek och 1 000 primärvårdsenheter inom National Health Service.