Detta är den första av 12 medvetandehöjande och kontrollerande kampanjer som planeras för detta år och som kommer att genomföras varje månad, säger PSP i ett uttalande.

Som en del av kampanjen "Res utan brådska" kommer ANSR att genomföra medvetandehöjande åtgärder i hela landet, medan inspektionsverksamheten, "med särskilt fokus på vägar och infarter med högt trafikflöde", är den offentliga säkerhetspolisens och GNR:s ansvar.

Överdriven hastighet "är en av de främsta orsakerna till olyckor på vägarna" och ligger bakom "en tredjedel av alla dödsolyckor", liksom "mer än 60 procent av de registrerade överträdelserna".