"Varje enskilt paket och det yttre paketet med tobaksvaror för rökning, inklusive cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa och uppvärmda tobaksvaror, i den utsträckning de är tobaksvaror för rökning, måste bära kombinerade hälsovarningar, som inkluderar en av textvarningarna och ett motsvarande färgfoto", enligt lagstiftningen.

Enligt en övergångsregel får produkter som har introducerats på marknaden före det datum då denna lag träder i kraft säljas tills de tar slut, inom giltighetstiden för "respektive specialstämpel".

Republikens president, Marcelo Rebelo de Sousa, utfärdade i början av månaden det parlamentsdekret som införlivar Europeiska unionens direktiv om upphävande av vissa undantag för uppvärmda tobaksvaror, "förstärkta standarder" för förebyggande och kontroll av rökning.