Preliminära uppgifter om biografkonsumtionen på den kommersiella banan under 2023 visar också att bruttobiljettintäkterna ökade med 31,6 % jämfört med 2022, dvs. de ökade med 17,4 miljoner euro (ME) till totalt 72,8 ME.

Dessa ökningar innebär en tydlig återhämtning i biobesöken sedan Covid-19-pandemin, men om de år som präglades av nedstängningar och stängningar av biografer (2020-2021) utesluts visar uppgifterna också att publiken och biljettintäkterna ligger på utställningsnivå mellan 2014 och 2015.

Under 2023 marknadsförde utställarna 541 911 sessioner på 565 biografer. Av fyra biografer var en belägen i Lissabondistriktet.

Denna distributör tillförde 30 ME i intäkter och fem miljoner åskådare 2023, i synnerhet för att ha premiärvisat de tre mest lönsamma och sedda filmerna det året i Portugal: "Barbie", "Fast and Furious X" och "Oppenheimer".

"Barbie", av Greta Gerwig, hade 893 787 åskådare och 5,2 ME i intäkter, "Fast and Furious X", av Louis Leterrier, som hade scener filmade i Portugal, hade 691 439 åskådare och 4,2 ME i kassan, och "Oppenheimer", av Christopher Nolan, samlade 552 332 poster och en 3,7 ME.

Den mest sedda portugisiska filmen under 2023 var "Pôr do Sol: The Mystery of the São Cajó Necklace", av Manuel Pureza, med 118 671 åskådare och cirka 693 tusen euro i biljettintäkter.