Portugal avslutade förra året med en inflationstakt på 1,9 procent och var ett av nio länder som låg under genomsnittet för euron.

Eurostats uppgifter bekräftar den snabba uppskattning som gjordes för två veckor sedan.

Det var redan väntat att priserna på varor och tjänster som vi konsumerar dagligen skulle accelerera på grund av baseffekten och slutet på vissa statliga stöd för att mildra effekterna av inflationen.

Med en årlig inflationstakt på 1,9 % låg Portugal under genomsnittet för euroländerna, tillsammans med Danmark (0,4 %), Belgien (0,5 %), Italien (0,5 %), Lettland (0,9 %), Nederländerna (1,0 %), Finland (1,3 %), Litauen (1,6 %) och Cypern (1,9 %). Tjeckien noterade den högsta andelen på 7,6%.

Eurostat betonar att den årliga inflationstakten i förhållande till november sjönk i 15 medlemsländer i Europeiska unionen, stabiliserades i ett land och steg i ytterligare 11. I EU uppgick inflationen till 3,4%, plus 0,3 procentenheter jämfört med föregående månad.