De är de första att införa denna nivå av digitalisering inom naturvården, med en uppsättning sofistikerade appar och verktyg som gör det möjligt för domstolar att snabbt behandla mål som rör vilda djur, för skogsvaktare att spåra och analysera mönster av kriminell verksamhet i skogarna, med mera.